Trykkmåling (ICP-måling)

For å undersøke om en har eller hvor høyt trykket i hjernen er kan man gjøre en måling,  Da legges det  inn en liten trykkmåler (sensor) i hjernen.  Dette må gjøres  før doktoren tar stilling til eventuell behandling.
Selve målingen er ingen behandling i seg selv.

Hvorfor gjennomføres den?
Rundt hjernen og ryggmargen sirkulerer det hjernevæske (spinalvæske). Det produseres ny hjernevæske hele tiden og overflødig væske tømmes i blodkarene.

Noen ganger, kan denne sirkulasjonen bli hindret av forskjellige grunner, som for eksempel:

  • Hydrocefalus: Utspiling av væskerommene i hjernen på grunn av hindret avløp for hjernevæsken, gjerne medfødt tilstand, men også som følgetilstand.
  • Idiopatisk normaltrykkshydrocefalus: Hydrocefalus uten kjent årsak.
  • Sekundær hydrocefalus: Hydrocefalus med kjent årsak. Kan nevnes: subaraknoidalblødning. Hodeskade og hjernekirurgi.
  • Pseudotumor cerebri: En sjelden tilstand som gir forhøyet blodtrykk i hjernen.
  • Shuntsvikt: Svikt i et allerede eksisterende (kirurgisk innlagt) system for drenasje av hjernevæske.
  • Arnold Chiari: Medfødt misdannelse som påvirker lillehjernens og hjernestammens funksjoner.

Symptomer kan være ustø gange, nedsatt hukommelse, hodepine, urinlekkasje og endret humør. For å undersøke om det er høyt trykk i hodet som forårsaker dette, kan man gjøre en ICP-måling (trykkmåling).

Hvordan foregår undersøkelsen
Inngrepet skjer på operasjonsstuen i lokalbedøvelse. Trykkmåleren blir operert inn fortil like over hårfestet, og det vil bli fjernet litt hår.

Etter innleggelse av trykkmåleren blir du liggende tilkoplet en datamaskin i ett døgn. (Enkelte ganger kan tiden du ligger med trykkmåleren tilkoplet datamaskin være noe lenger). Man kan sitte i seng, men ikke bevege seg fritt rundt på grunn av utstyret. Toalettstol og bekken blir brukt som WC. Man kan spise og drikke kort tid etter inngrepet.

Gjør det vondt
Selv om du er våken under inngrepet, så får du lokalbedøvelse som gjør at du ikke kjenner smerte. Hvis du får sårsmerter etter inngrepet vil du få smertestillende av sykepleier.

Hvor lenge varer undersøkelsen?
Inngrepet tar ca 15-30 min.

Når får jeg resultatet
Når målingene avsluttes dagen etter, reiser man hjem. Dersom målingene viser at du har behov for behandling med shunt (drenasjehjelp), får du ny innleggelse til dette.

Reklamer